۲۲
خرداد

اوقات فراغت طلایی ویژه فرزندان طلاب دختر و پسر

به همت مجتمع آموزش های کاربردی معاونت تهذیب برگزار می گردد

عکس ثبت نام

photo_2019-06-12_08-07-00