۰۴
تیر

ثبت نام اساتید فرهنگی بصورت غیرحضوری انجام می پذیرد

حجت الاسلام مجتبی امیریان اساتید فرهنگی در سایت “مداد نو” خبر داد.

مسئول واحد فرهنگی معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان گفت:نظر به اینکه واحد فرهنگی در عرصه های مختلف در حال فعالیت در چهل حوزه علمیه و برای بیش از۱۰۰۰۰طلبه در مقاطع مختلف می باشد نیازمند اساتید متخصص می باشد و در همین راستا اساتید زیادی را شناسایی و استفاده می نماید.

حجت الاسلام مجتبی امیریان درمورد کیفیت بهره گیری از اساتید ابراز داشت:با توجه به اینکه بخش اعظم مدارس حوزه علمیه اصفهان در شهرستان ها می باشد و از طرفی غالب تمرکز اساتید در شهر اصفهان است می طلبد طلاب شهرستانی نیز همچون طلاب شهر اصفهان در این طرح شرکت ثبت نام نموده تا در صورت داشتن شرایط اولیه و احتمالا طی دوره کوتاه مدت ما را در ارائه برنامه ها یاری رسانند.

وی در مورد عرصه های همکاری و جذب استاد افزود:واحد فرهنگی در عرصه های سواد رسانه ، سیاسی ، هنر(خوشنویسی و فیلم و…)ورزشی ، کتابداری، و… فعالیت دارد که مشروح فعالیت ها در لیست ثبت نام در سایت”مداد نو”موجود می باشد که در هنگام ثبت نام برای طلاب قابل رویت می باشد.

مسئول واحد فرهنگی معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان در پایان گفت:انجام فرآیند ثبت نام پایان کار نیست بلکه اگر کسی مدرکی را در رشته مورد نظر دارد می بایست تا قبل از شروع سال تحصیلی ارائه دهد تا پس از استعلام های مختلف ، در مدارس بکارگیری گردند.