۰۴
تیر

دوره تربیت استاد خط

مسئول هنری واحد فرهنگی حوزه علمیه اصفهان:

دوره تربیت استاد خط برگزار می شود.

مرتضی سعادت از برگزاری دوره تربیت و جذب استاد خط و خوشنویسی خبر داد.

مسئول هنری واحد فرهنگی حوزه علمیه اصفهان گفت:واحد فرهنگی معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان برای تکمیل اساتید خط خود اقدام به برگزاری دوره تابستانی می نماید.

وی در این مورد ابراز داشت: این اساتید پس از گذراندن دوره و آزمون کتبی وشفاهی به مدارس علمیه و سایر نهادها و سازمان های انقلابی استان برای سخنرانی اعزام می شوند.